topbar
Osaava-ohjelma logo

Päijät-Osaaja 2010 – 2017

Päijät-Osaaja on Osaava-ohjelmaan kuuluva vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, joka toimii yhteensä 13 kunnan alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston, Wellamo-opiston ja Itä-Hämeen opiston kanssa.

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

Hankkeessa vahvistetaan opetustoimen henkilöstön osaamista, haetaan uudenlaisia toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämiseen sekä kehitetäänyhteistyötä oppilaitosten välillä.

Viimeisen hankevuoden - 2016-2017 - aikana kootaan yhteen hankkeen tuloksia ja siirretään hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön sekä tuotetaan opistojen  tulevaisuusvisio 2017-2023.

Hankekauden 2015-2016 teemat ovat digitaalinen osaaminen sekä osaamisen markkinointi ja sisäinen yrittäjyys.

Kaudella 2014-2015 keskitytään edelleenkin  tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen oppilaitoksissa. Viidennen vaiheen muut teemat ovat muutos, muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta sekä hankkeen aikana toteutettujen koulutusten ja pedapajojen kuvaukset esim. palvelumuotoilukonseptia hyödyntäen.

Kauden 2013-2014 keskeisinä teemoina ovat tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitoksissa, työhyvinvoinnin syventäminen sekä tulevaisuuden opisto -ajatuksen kehittäminen ja käytäntöön tuominen.

Kaudella 2012-2013 painopistealueina ovat kehityskeskustelukäytänteiden monipuolistaminen, pedagogiset työpajat (pedapajat) sekä tietotekniikka ja sosiaalinen media.

Kaudella 2011-2012 kehittämisen painopistealueet ovat sisäisen arviointiprosessin yhteinen ja oppilaitoskohtainen kehittäminen, työhyvinvointi sekä johtaminen, erityisesti itsensä ja pienryhmän johtamisen näkökulmista.

Ensimmäisen hankekauden 2010-2011 pääpaino on henkilöstön koulutustarpeiden selvittämisessä, osaamista laajentavan koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä kolmen oppilaitoksen yhteisen suunnittelu- ja kehittämisosaamisen yhdistämisessä käytännön yhteistyökaluksi.


Facebookissa haulla Päijät Osaaja
 
Blogi osoitteessa http://www.paijatosaaja.wordpress.com