topbar

KALEVALAINEN JÄSENKORJAAJA KOULUTUS

 


Itä-Hämeen opisto järjestää yhteistyössä Kansanlääkintäseuran kanssa Kalevalainen jäsenkorjaajakoulutusta. Kalevalainen  jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobiilikäsittelyn avulla. Hoidossa tasapainotetaan mobiilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa vaan myös itse ongelman aiheuttajaa. Jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, sekä toimintakykyyn ja elämän laatuun. Kansanlääkintäseura ry:n tarkoituksena on vaalia kansanlääkintäperinnettä, edistää kansanparantajien ja terveydenhoitohenkilöstön yhteistyötä, toimia kansanlääkintäperinteen ja oppilääketieteen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön lisäämiseksi, tukea kansanlääkintäperinteen tutkimusta, tallennusta ja elvyttämistä sekä edistää kansanlääkintäperinteen elvyttämiseen tarkoitettujen tutkimus-, hoito- ja koulutustilojen aikaansaamista. Lisätietoja www.kansanlaakintaseura.fi

 

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus koostuu kolmesta modulista

UUSI PERUSKOULUTUSRYHMÄ ALOITTAA SYKSYLLÄ 2016

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

Kouluttajat Juha Säpsä ja Saila Laaksonen
Koulutus koostuu seuraavista lähiopetusvaiheista
Peruskurssi II  pvä:t ilmoitetaan myöhemmin 
Peruskurssi III  pvä:t ilmoitetaan myöhemmin 
Peruskurssi IV  pvä:t lmoitetaan myöhemmin 

 


Peruskoulutus

Oppipojat perehdytetään ihmisen anatomiseen kokonaisuuteen hoidollisten otteiden kautta.

Lähikoulutusjaksoilla käydään läpi liikeratojen kautta tapahtuvaa vaikuttamista eri osa-alueisiin, mihin osa-alueisiin hermopuristukset aiheuttavat heijasteita, miten veren- ja kudosnestekiertojen lukkiutuminen tunnistetaan ja miten niiden avaaminen suoritetaan.

Oppipojat perehtyvät liikeratojen veikutukseen kehossa sekä kehon anatomian tunnistamiseen keskenään.

Peruskoulutuksen laajuus
Lähiopetus 4 x 20 h = 80 h
Etäopiskelu 477 h
Opinto-ohjaus n. 2 h
Kirjattuja harjoitusjaksoja minimissään 60  kohdistuen mahdolisimman useaan henkilöön lähipiirissä.

 


Jatkokoulutus

Hoitolinjojen vaikutus kehoon ja kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman aiheuttajan syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoideaan kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla.

Lähikoulutukseen otetaan hoidettavaksi muutamia koulutusaiheeseen soveltuvia asiakkaita

Jatkokoulutuksen laajuus
Lähiopetus 4 x 20 h = 80 h
Etäopiskelu vähintään 490 h
Opinto-ohjaus noin 1 h
Kirjattuja asiakashoitoja minimissään 120 kohdistuen mahdollisuuksien mukaan 30 eri asiakkaaseen.

 


Seurantakoulutus

Keskitytään lukemaan kehossa olevat muutokset ja vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaiseen jäsenkorjaukseen kokonaisvaltaisena hoitomuotona.

Ennen nimikkeen myöntämistä kisällit osoittavat riittävät taidot näyttökokeessa, jonka valvojina toimivat mestaritason osaajat.

Seurantakoulutuksen laajuus
Lähiopetus 5 x 20 h = 100 h
Valvottuja hoitoja 5 kpl
Etäopiskelu 475 h
Asiakashoidot Kirjallinen päättötyö (seminaarityö) esimerkiksi 5:n eri asiakkaan polvivaivan hoitaminen, alkutila, hoitosuunnitelma, tehtyjen hoitojen kuvaus ja hoitotulokset.
Portfolion kokoaminen koko opiskelun ajanjaksolta.
Yritystoiminta (itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä)

 


Kurssimaksu  Perus- ja jatkokoulutuksen lähijakso (4 kpl) -  190 €/viikonloppu (sisältää opetuksen).
Täysihoitohinta sisältää ruokailut (perjantain päivällisestä sunnuntain lounaaseen),aamiaiset, päiväkahvit ja majoituksen.
Ilmoittaudu tästä mukaan  tai puh. (03) 874 7469 tai kurssit@ihop.fi