topbar

OPISKELU LUKIOSSA

Itä-Hämeen opiston lukio on luokaton aikuislukio. Lukio tulee suorittaa 2-4 vuodessa. Opetussuunnitelmasta käyvät ilmi kurssit, jotka opisto säännöllisesti tarjoaa opiskelijoilleen. Syksyksi laaditaan kurssitarjotin, josta käyvät ilmi kunakin lukuvuonna tarjottavat kurssit. Lukiomme opetuskieli on suomi.

Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Pääsääntöisesti yksi kurssi kestää yhden jakson. Kunkin jakson päättää koeviikko.

Itä-Hämeen opiston lukiossa tulee suorittaa vähintään 44 kurssia. Alle 18-vuotiaana lukionsa aloittaneen tulee lisäksi suorittaa neljä kurssia, jotka sisältävät liikuntaa, terveystietoa ja taideaineita.

 

LISÄTIETOA:


Lukion opinto-opas 2018 - 2019

Tulostettava lukioesite
Oppiaineet
Kurssien sisältö
Oppikirjat
Arviointi    
5. vuoden opiskelu   
Linkit