topbar

ARVIOINTI

Jokainen kurssi arvostellaan erikseen, yleensä asteikolla 4 - 10. Arvosana 4 tarkoittaa hylättyä, arvosana 5 välttäviä tietoja ja taitoja, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia.

Osa kursseista arvioidaan asteikolla suoritettu (S) tai hylätty (H). Kaikkien tällaisten kurssien perään on opetussuunnitelmaan merkitty (S/H). Kaikkia arviointeja voidaan täydentää kirjallisilla tai suullisilla arvioinneilla.

Mikäli kurssi keskeytyy, se näkyy rekisterissä merkintänä K. Kurssin keskeytymisen syynä voi olla puuttuva kurssikoe tai muun kurssin suorittamisen kannalta olennaisen näytön puuttuminen.

 

KURSSIN UUSIMINEN

Kurssikokeen voi uusia, jos kurssista saatu arvosana on 7 tai sitä heikompi. Uusintaan voi osallistua yleisenä uusintakoepäivänä. Kokeeseen tulee ilmoittautua viikkoa etukäteen opettajilta saatavalla kirjekuorella joka annetaan kyseisen aineen opettajalle. Uusintakoepäivänä voi uusia vain yhden kokeen.