topbar
opiskelua

KURSSITARJOTTIMEN KURSSIEN TEEMAT
Suluissa merkittynä lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit (LOPS 2016)

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
pakolliset kurssit
   ÄI1   Tekstit ja vuorovaikutus
   ÄI2   Kieli, kulttuuri ja identiteetti
   ÄI3   Kirjallisuuden keinoja ja tulkinta
   ÄI4   Tekstit ja vaikuttaminen
   ÄI5   Teksti ja konteksti

syventävät kurssit
   ÄI6   Nykykulttuuri ja kertomukset
   ÄI7   Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
   ÄI8   Tekstitaitojen syventäminen (tekstitaitokokeeseen kertaava kurssi)
   ÄI9   Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (esseekokeeseen kertaava kurssi)
   ÄI10  Luovan kirjoittamisen kurssi   

ENGLANTI    A1-KIELI
pakolliset kurssit

    ENA1   Englannin kieli ja maailmani
    ENA2   Ihminen verkostoissa
    ENA3   Kulttuuri-ilmiöitä
    ENA4   Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
    ENA5   Tiede ja tulevaisuus
    ENA6   Opiskelu, työ ja toimeentulo

syventävät kurssit
   ENA7   Luonto ja kestävä kehitys
   ENA8   Puhu ja ymmärrä paremmin

Opiston oma kurssi
   ENA9   Kansainvälistyminen / Yo-valmennus

RUOTSI      B1-KIELI
pakolliset kurssit
   RUB11     Minun ruotsini
   RUB12     Hyvinvointi ja ihmissuhteet
   RUB13     Kulttuuri ja mediat
   RUB14     Monenlaiset elinympäristöt
   RUB15     Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
   RUB16     Viesti ja vaikuta puhuen

syventävät kurssit
   RUB17     Kestävä elämäntapa

Opiston oma kurssi
   RUB18     Kokoava kurssi / Yo-valmennus

B3 –KIELET                  

RANSKA     B3-KIELI
syventävät kurssit
   RAB31     Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

VENÄJÄ      B3-KIELI
syventävät kurssit
   VEB31    Tutustutaan toisiimme
   VEB32    Matkalla maailmassa
   VEB33    Elämän tärkeitä asioita
   VEB34    Monenlaista elämää
   VEB35    Hyvinvointi ja huolenpito
   VEB36    Kulttuuri ja mediat
   VEB37   Opiskelu, työ ja tulevaisuus
   VEB38    Yhteinen maapallomme

PITKÄ MATEMATIIKKA
pakolliset kurssit
   MAY1       Luvut ja lukujonot, yhteinen kurssi
   MAA2       Polynomifunktiot ja –yhtälöt
   MAA3       Geometria
   MAA4       Vektorit
   MAA5       Analyyttinen geometria
   MAA6       Derivaatta
   MAA7       Trigonometriset funktiot
   MAA8       Juuri- ja logaritmifunktiot
   MAA9       Integraalilaskenta
   MAA10     Todennäköisyys ja tilastot

syventävät kurssit
   MAA11     Lukuteoria ja logiikka
   MAA12     Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
   MAA13     Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
   MAA14     Kertauskurssi

LYHYT MATEMATIIKKA
pakolliset kurssit
   MAY1       Luvut ja lukujonot, yhteinen kurssi
   MAB2       Lausekkeet ja yhtälöt
   MAB3       Geometria
   MAB4       Matemaattisia malleja
   MAB5       Tilastot ja todennäköisyys
   MAB6       Talousmatematiikka

syventävät kurssit
   MAB8       Matemaattisia malleja III
   MAB9       Kertauskurssi

FYSIIKKA
pakolliset kurssit
   FY1          Fysiikka luonnontieteenä
   FY2          Lämpö

syventävät kurssit
   FY3          Sähkö
   FY4          Voima ja liike
   FY5          Jaksollinen voima ja aallot
   FY8          Aine ja säteily

KEMIA
pakollinen kurssi
   KE1          Kemiaa kaikkialla

syventävät kurssit
   KE2          Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
   KE3          Reaktiot ja energia

BIOLOGIA
pakolliset kurssit
   BI1            Elämä ja evoluutio
   BI2            Ekologia ja ympäristö

syventävät kurssit
   BI3            Solu ja perinnöllisyys

MAANTIEDE
pakolliset kurssit
   GE1          Maailma muutoksessa

 syventävät kurssit 
   GE2          Sininen planeetta

USKONTO
pakollinen kurssi
   UE1   Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä

FILOSOFIA
pakollinen kurssi
   FI1   Johdatus filosofiseen ajatteluun

HISTORIA
pakolliset kurssit
   HI1   Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
   HI2   Itsenäisen Suomen historia

syventävät kurssit  
   HI3   Kansainväliset suhteet
   HI4   Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
   HI5   Ruotsin itämaasta Suomeksi
   HI6   Maailman kulttuurit kohtaavat

YHTEISKUNTAOPPI
pakollinen kurssi
   YH1           Suomalainen yhteiskunta
   YH2           Taloustieto

syventävät kurssit
   YH3           Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
   YH4           Kansalaisen lakitieto

PSYKOLOGIA
syventävät kurssit
   PS1          Psyykkinen toiminta ja oppiminen
   PS2          Kehittyvä ihminen

Seuraavista kursseista on lukion alle 18-vuotiaana aloittavan suoritettava kaksi kurssia liikuntaa ja terveystietoa sekä kaksi kurssia musiikkia tai kuvaamataitoa tai yksi molempia. Osan kursseista voi suorittaa muun oppilaitoksen, esim. kansalaisopiston kautta. Kaikkia kursseja ei toteuteta joka vuosi.

KUVATAIDE
   KU1   Minä, kuva ja kulttuuri
   KU2   Ympäristö, paikka ja tila

MUSIIKKI
   MU1   Musiikki ja minä
   MU2   Moniääninen Suomi

LIIKUNTA
pakollinen kurssi
   LI1   Kuntokurssi

syventävät kurssiT
   LI4   Vanhojen tanssit
   LI5   KuntoliikuntA
   LI6   Golf

TERVEYSTIETO
pakollinen kurssi
   TE1   Terveyden perusteet