topbar

(10) . Koukunniemen Tikkametsä

on yksityinen luonnonsuojelualue, joka on perustettu tukemaan Päijät-Hämeen maakuntalinnun valkoselkätikan suojelua. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)  on erittäin uhanalainen lintu, muutama vuosi sitten Suomessa oli vain noin 50 paria, nyt kanta on hieman vahvistunut idästä tulleen tikkojen vaelluksen myötä. Valkoselkätikka on vanhojen lehti- ja sekametsien laji, ja tehometsänhoito, vanhojen pökkelöiden ja kaatuneitten puiden vähäisyys on tehnyt sen harvinaiseksi. Pökkelöt ovat tikalle tärkeitä, koska se syö niissä eleleviä hyönteisiä. Valkoselkätikka on jonkin verran käpytikkaa kookkaampi, ja sen tunnusmerkkinä on valkea selän alaosa. Ekonkosken maisemissa pesii myös melko harvinainen pikkutikka, ja siellä tavataan miltei kaikki muutkin Suomessa esiintyvät tikat: pohjantikka (Picoides tridactylus), käpytikka (Denrocopos major) , harmaapäätikka (Picus canus) sekä palokärki (Dryocopus martius).


Palokärki on suurin tikkamme, jonka koloista monet linnut löytävät pesäpaikan
Palokärki on suurin tikkamme, jonka koloista monet linnut löytävät pesäpaikan


Käpytikka on tikoista yleisin; kiinnitä huomiota selkeään valkoiseen laikkuun mustalla siivellä!
Käpytikka on tikoista yleisin; kiinnitä huomiota selkeään valkoiseen laikkuun mustalla siivellä!


Nimen mukaisesti valkoselkätikan selän alaosa on valkoinen, myös siipien vaakaraidoitus erottaa sen käpytikasta
Nimen mukaisesti valkoselkätikan selän alaosa on valkoinen, myös siipien vaakaraidoitus erottaa sen käpytikasta


Pikkutikka on selvästi pienempi kuin valkoselkätikka, jota se muistuttaa paljon
Pikkutikka on selvästi pienempi kuin valkoselkätikka, jota se muistuttaa paljon