KAUPPATIETEET SYKSYLLÄ 2018

Esite

Itä-Suomen yliopisto (UEF), avoin yliopisto

Hakuaika 19.2.-22.7.2018

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään eri puolilla Suomea. Itä-Hämeen opisto tekee avointa yliopistoyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Elokuussa 2018 alkavat kauppatieteen avoimen yliopiston opinnot avaavat väylän tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Kun koossa on tietty määrä opintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi useimmiten ilman valintakoetta. Opiskelu on monimuotoista ja joustavaa.

Kauppatieteen opinnoilla voi myös päivittää ja kehittää jo hankittua ammatillista osaamistasi, joka näkyy menestymisenä työmarkkinoilla.

Opinnot sopivat lisäksi

· henkilöstökoulutukseksi

· omaehtoiseen koulutustason nostamiseen

· lisä- ja täydennyskoulutukseksi

· opettajille lisäpätevöitymiseen ja opettajaksi aikoville

· osaksi korkeakouluopintoja tai ammatillisia opintoja uudelle uralle suuntautumiseen

 

ITÄ-HÄMEEN OPISTOSSA VOIT OPISKELLA SEURAAVIA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON (UEF) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIA KOKONAISUUKSIA:

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op

Johtamisen perusteet 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Laskentatoimen perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Johtamisen aineopinnot 30 op

Johtamisen perusteet 6 op*            
Strategic Management 6 op           
Tietojohtaminen 6 op 
Innovaatiojohtaminen 6 op
Muutoksen johtaminen 6 op      
Johtajuus ja esimiestyö 6 op 
Henkilöresurssien johtaminen 6 op 
Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Markkinoinnin aineopinnot 30 op

Markkinoinnin perusteet 6 op*
Service Marketing 6 op
Markkinoinnin johtaminen 6 op
International Business Management 6 op
Relationship Marketing 6 op
Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Laskentatoimen aineopinnot 30 op

Laskentatoimen perusteet 6 op*
Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
Tilintarkastus 1 6 op
Tilintarkastus 2 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Kaikulanmäellä sijaitsevan Itä-Hämeen opiston kampusalueella sijaitsee idyllinen maalaishotelli. Linna-hotelli järjestää mukavan majoituksen yhden tai kahden hengen huoneissa, uima-allaosaston käytön ja maittavan buffet-lounasruokailun.

Muutokset mahdollisia. Opintojen toteutumiseen vaikuttaa osallistujien määrä.

 

KIRJOITTAMISEN OPINNOT SUUNNITELMISSA SYKSYLLÄ 2018 

Jyväskylän yliopisto (JYU), avoin yliopisto

Itä-Hämeen opistoon suunnitellaan syksyllä 2018 alkavaksi seuraavia Jyväskylän yliopiston (JYU) avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia. Seuraa sivuamme, päivitämme tietoa kevään 2018 aikana.

Itä-Hämeen opiston tarjoamat kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opintojaksot:

Perusopinnot:

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op

KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 5 op

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op

KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

KIKV1002 Proosa 5 op

KIKV1003 Draama 5 op

KIKV1004 Runous 5 op

KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

 

Aineopinnot:

KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A 5 op

KIKA408 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen B 5 op

KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen 5 op

KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen 5 op

KIKA421 Palautetaidot 5 op

KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät 5 op

Kaikulanmäellä sijaitsevan Itä-Hämeen opiston kampusalueella sijaitsee idyllinen maalaishotelli. Linna-hotelli järjestää mukavan majoituksen yhden tai kahden hengen huoneissa, uima-allaosaston käytön ja maittavan buffet-lounasruokailun.

Muutokset mahdollisia. Opintojen toteutumiseen vaikuttaa osallistujien määrä.

 

MUSIIKKITERAPIAN OPINNOT SUUNNITELMISSA SYKSYLLÄ 2018

Jyväskylän yliopisto (JYU), avoin yliopisto

Itä-Hämeen opistoon suunnitellaan syksyllä 2018 alkavaksi Jyväskylän yliopiston (JYU) avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisia musiikkiterapian kokonaisuuksia. Seuraa sivuamme, päivitämme tietoa kevään 2018 aikana.

 

 

NettiTieto Oy