KAUPPATIETEET SYKSYLLÄ 2018

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään eri puolilla Suomea. Itä-Hämeen opisto tekee avointa yliopistoyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Syksyllä 2018 alkavat kauppatieteen avoimen yliopiston opinnot avaavat väylän tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Kun koossa on tietty määrä opintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi useimmiten ilman valintakoetta. Opiskelu on monimuotoista ja joustavaa.

Kauppatieteen opinnoilla voi myös päivittää ja kehittää jo hankittua ammatillista osaamistasi, joka näkyy menestymisenä työmarkkinoilla.

Opinnot sopivat lisäksi

· henkilöstökoulutukseksi

· omaehtoiseen koulutustason nostamiseen

· lisä- ja täydennyskoulutukseksi

· opettajille lisäpätevöitymiseen ja opettajaksi aikoville

· osaksi korkeakouluopintoja tai ammatillisia opintoja uudelle uralle suuntautumiseen

 

ITÄ-HÄMEEN OPISTOSSA VOIT OPISKELLA SEURAAVIA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON (UEF) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIA KOKONAISUUKSIA:

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op

Johtamisen perusteet 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Laskentatoimen perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Johtamisen aineopinnot 30 op

Johtamisen perusteet 6 op*            
Strategic Management 6 op           
Tietojohtaminen 6 op 
Innovaatiojohtaminen 6 op
Muutoksen johtaminen 6 op      
Johtajuus ja esimiestyö 6 op 
Henkilöresurssien johtaminen 6 op 
Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Markkinoinnin aineopinnot 30 op

Markkinoinnin perusteet 6 op*
Service Marketing 6 op
Markkinoinnin johtaminen 6 op
International Business Management 6 op
Relationship Marketing 6 op
Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Laskentatoimen aineopinnot 30 op

Laskentatoimen perusteet 6 op*
Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
Tilintarkastus 1 6 op
Tilintarkastus 2 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Seuraa sivuamme, päivitämme ajankohtaista tietoa tänne, heti sitä saatuamme!

Kaikulanmäellä sijaitsevan Itä-Hämeen opiston kampusalueella sijaitsee idyllinen maalaishotelli. Linna-hotelli järjestää mukavan majoituksen yhden tai kahden hengen huoneissa, uima-allaosaston käytön ja maittavan buffet-lounasruokailun.