opiskelua

KURSSIEN SISÄLTÖ

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS pakolliset kurssit
ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (LOPS 2016)
ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (LOPS 2016)
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (LOPS 2016)

ÄI3 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI4 Teksti, tyyli ja konteksti
ÄI5 Kieli, kirjallisuus ja indentiteetti
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS syventävät kurssit
ÄI6 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
(tarkoitettu opistossa opintojaan aloittaville)
ÄI7 Puheviestinnän taitojen kehittäminen
ÄI8   Tekstitaitojen syventäminen
(tekstitaitokokeeseen kertaava kurssi) 
ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
(esseekokeeseen kertaava kurssi)    
ÄI10 Luovan kirjoittamisen kurssi   
 
ENGLANTI A1-KIELI pakolliset kurssit
ENA1 Englannin kieli ja maailmani (LOPS 2016)
ENA2 Ihminen verkostoissa (LOPS 2016)
ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä (LOPS 2016)
ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA5 Kulttuuri
ENA6 Tiede, talous ja tekniikka
 
ENGLANTI A1-KIELI syventävät kurssit
ENA7 Luonto ja kestävä kehitys
ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin
ENA9 Kansainvälistyminen/yo-valmennus
 
RUOTSI B1-KIELI pakolliset kurssit
RUB1 Minun ruotsini (LOPS 2016)
RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet (LOPS 2016)
RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen
RUB5 Elinympäristömme
 
RUOTSI B1-KIELI syventävät kurssit
RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin
RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen.
RUB8 Yo-valmennus
 
B3 –KIELET
SAKSA  syventävät kurssit
SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
SAB32 Näin asiat hoituvat
SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset
SAB34 Meillä ja muualla
SAB35 Ennen ja nyt
SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
SAB38 Yhteinen maapallomme

VENÄJÄ syventävät kurssit
VEB31 Hyvää päivää ja hauska tutustua
VEB32 Näin asiat hoituvat
VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset
VEB34 Meillä ja muualla
VEB35 Ennen ja nyt
VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
VEB37 Kulttuuri
VEB38 Yhteinen maapallomme
 
PITKÄ MATEMATIIKKA
pakolliset kurssit
MAYA1 Luvut ja lukujonot (LOPS 2016)
MAA2 Polynomifunktiot ja polynomiyhtälöt (LOPS 2016)
MAA3 Geometria (LOPS 2016)
MAA4 Vektorit (LOPS 2016)
MAA5  Analyyttinen geometria (LOPS 2016)
MAA6 Todennäköisyys ja tilastot
MAA7 Derivaatta
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot
MAA10 Integraalilaskenta
 
PITKÄ MATEMATIIKKA syventävät kurssit
MAA11 Lukuteoria ja logiikka
MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
MAA 14 Kertauskurssi
 
LYHYT MATEMATIIKKA pakolliset kurssit
MAYB1  Luvut ja lukujonot (LOPS 2016)
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (LOPS 2016)
MAB3 Geometria  (LOPS 2016)
MAB4  Matemaattinen analyysi
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Matemaattisia malleja II
 
LYHYT MATEMATIIKKA syventävät kurssit
MAB7 Talousmatematiikka
MAB8 Matemaattisia malleja III
MAB9 Kertauskurssi

FYSIIKKA pakollinen kurssi
FY1 Fysiikka luonnontieteenä (LOPS 2016)

FYSIIKKA syventävät kurssit
FY2 Lämpö (LOPS 2016)
FY3 Aallot (LOPS 2016)
FY4 Liikkeen lait
FY6 Sähkö
FY8 Aine ja säteily
 
KEMIA pakollinen kurssi
KE1 Kemiaa kaikkialla (LOPS 2016)
 
KEMIA syventävä kurssi
KE2 Kemian mikromaailma
 
BIOLOGIA pakolliset kurssit
BI1 Elämä ja evoluutio (LOPS 2016)
BI2 Solu ja perinnöllisyys
 
BIOLOGIA syventävät kurssit
BI3 Ympäristöekologia
BI4 Ihmisen biologia
 
MAANTIETO pakolliset kurssit
GE1 Maailma muutoksessa (LOPS 2016)
 
MAANTIETO syventävät kurssit  
GE2 Yhteinen maailma
GE3 Riskien maailma
GE4 Aluetutkimus


USKONTO pakollinen kurssi
UE1 Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (LOPS 2016)
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
pakollinen kurssi

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS 2016)
 
FILOSOFIA pakollinen kurssi
FI Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2016)
 
HISTORIA pakolliset kurssit
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (LOPS 2016)
HI2 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2016)
HI3 Suomen historian käännekohtia
 
HISTORIA syventävät kurssit
HI4 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
HI6 Kulttuurien kohtaaminen
HI7 Taidehistoria
 
YHTEISKUNTAOPPI pakollinen kurssi
YH1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS 2016)
 
YHTEISKUNTAOPPI syventävät kurssit
YH2 Taloustieto
YH3 Kansalaisen lakitieto
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
 
PSYKOLOGIA syventävät kurssit
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016)
PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys
PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

Seuraavista kursseista on lukion alle 18-vuotiaana aloittavan suoritettava kaksi kurssia liikuntaa ja terveystietoa sekä kaksi kurssia musiikkia tai kuvaamataitoa tai yksi molempia. Osan kursseista voi suorittaa muun oppilaitoksen, esim. kansalaisopiston kautta. Kaikkia kursseja ei toteuteta joka vuosi.
 
KUVATAIDE
KU1 Kuvat ja kulttuuri (LOPS 2016)
KU2 Ympäristö, paikka ja tila
 
MUSIIKKI
MU1 Musiikki ja minä (LOPS 2016)
MU2 Moniääninen Suomi
 
LIIKUNTA pakollinen kurssi
LI1 Energiaa liikunnasta (LOPS 2016)
syventävät kurssit
LI4 Vanhat tanssit
LI5 Kuntoliikunta
LI6 Golf
 
TERVEYSTIETO pakollinen kurssi
TE1 Terveyden perusteet (LOPS 2016)