OPPIAINEET

Opetussuunnitelman sisältämät kurssit
P = pakolliset  -  S = syventävät

 
Oppiaine
S
Äidinkieli (ÄI)
5
5
Englanti (ENA1)
 6
3
Ruotsi (RUB1)
5
3
Saksa (SAB)
-
7
Venäjä (VEB)
-
8
Matematiikka
-
-
pitkä (MAA)
10
3
lyhyt (MAB)
6
3
Biologia (BI)
2
2
Maantieto (GE)
1
3
Fysiikka (FY)
1
5
Kemia (KE)
1
1
Uskonto (UE)
1
-
Filosofia (FI)
1
-
Historia (HI)
3
4
Yhteiskuntaoppi  (YH)   
1
3
Psykologia (PS)
-
5
Terveystieto (TE)
1*
-
Liikunta (LI)
1*
2
Musiikki (MU)
2*
-
Kuvataide (KU)
2*

opiskelua

Opiskelijan, joka on aloittanut lukiokoulutuksensa alle 18-vuotiaana, tulee suorittaa vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terveystietoa. Lisäksi hänen tulee opiskella kuvataidetta tai musiikkia joko kaksi kurssia jompaakumpaa tai yksi kurssi molempia. Yli 18-vuotiaana lukionsa aloittaneille kaikki tähdellä (*) merkityt kurssit ovat vapaaehtoisia.

Opetussuunnitelmassa luetellut kurssit toteutuvat säännöllisesti, kaikki eivät kuitenkaan joka lukuvuosi. Kurssien tavoitteet ja sisällöt on kerrottu lyhyesti opetussuunnitelman lyhenteessä ja laajemmin opetussuunnitelman pitkässä muodossa.

Itä-Hämeen opiston lukiolaisille tarjotaan myös aineita pysyvän opetussuunnitelman ulkopuolelta. Nämä kurssit tai aineet voivat olla joko opiston muusta tarjonnasta löytyviä tai jonkin lukion opiskelijaryhmän haluamia, toteuttamiskelpoisia yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia.

Korvaavuudet
Itä-Hämeen opisto hyväksyy lukiokursseiksi myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Korvaavuuksista sovitaan tapauskohtaisesti.