opiskelua

OPPIKIRJAT

Opiskelijat hankkivat kirjansa omatoimisesti oheisen listan mukaan. Oppikirjoja myyvät mm. Jamera Network ja kirjakaupat, joista voi ostaa kirjoja uusina tai käytettyinä. Opisto hankkii uuden opetussuunnitelman mukaiset kirjat ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille.  Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittavat opinnot uuden opetussuunnitelman mukaisilla oppikirjoilla - kirjalistassa merkinnällä (LOPS 2016).

 KIRJALISTA 2016-2017

Äidinkieli
1. vsk, kurssit 1 - 3
(LOPS 2016)

Särmä (Haapala, Hellström, Kantola jne. (Otava)).  Myös e-kirjaa on mahdollista käyttää  (LOPS 2016 mukaan).
Tehtäväkirja 1- 3 (LOPS 2016)

2. vsk, kurssit 4 - 6

Särmä (Haapala, Hellström, Kantola jne. (Otava)).  Myös e-kirjaa on mahdollista käyttää.  Mukana lisäksi opettajan jakama sähköinen materiaali.  iPad tai läppäri on oppitunneilla välttämätön.
Tehtäväkirja 4-6
 
3. vsk
ÄI7: Ei oppikirjaa
ÄI8: Särmä + tehtäviä 8
ÄI9: Särmä + tehtäviä 9

Englanti

1. vsk, On Track 1-3 (SanomaPro) (LOPS 2016)

2. ja 3. vsk  Open Road 4-9 (Otava)

Ruotsi
RUB1 - 5: Precis 1 - 5, Appel, Fagerholm, Johansson ym. (SanomaPro)
Precis-kirjat saatavina myös e-kirjoina.
RUB6-RUB7 Galleri 6-7, Blom, Kaunisto ym. sekä Galleri Grammatik + Facit (Otava)
Galleri-kirjat saatavina myös e-kirjoina
RUB8 Ei kirjaa


Saksa
SAB31 Super Gut 1 (SanomaPro)
SAB32 Super Gut 2
SAB33 Gute Idee! 1 (SanomaPro)
SAB34 Gute Idee! 2
SAB35 Gute Idee! 3
SAB36 Gute Idee! 4
 
Venäjä
Kurssit 1-3: Pora! 1, Jegorenkov, Piispanen (Otava)
Kurssit 4-6: Pora! 2, Jegorenkov, Piispanen (Otava)
Kurssit 7-8: Pora! 3, Jegorenkov, Piispanen (Otava)

Pitkä matematiikka
1. vsk Tekijä -sarja (SanomaPro), 2. ja 3. vsk Pyramidi-sarja, Kontkanen, Liira (SanomaPro) +Maol-taulukkokirja
kurssi 1: Yhteinen Tekijä, lukion matematiikka 1 (SanomaPro) (LOPS 2016)
kurssit 2 - 5: Tekijä, pitkä matematiikka 2 - 5 (SanomaPro) (LOPS 2016)
kurssit 6 - 14: Pyramidi 6- 14 (SanomaPro)

Lyhyt matematiikka
1. vsk Tekijä - lyhyt matematiikka sarja (SanomaPro), 2. ja 3. vsk Lyhyt Matikka, Aalto, Kangasaho jne. (SanomaPro)
+ Maol-taulukkokirja
kurssi 1: Yhteinen Tekijä, lukion matematiikka 1 (SanomaPro) (LOPS 2016)
kurssi 2 - 3: Tekijä, lyhyt matematiikka 2 - 3 (SanomaPro) (LOPS 2016)
kurssit 4 - 9: Lyhyt Matikka 4- 9. (SanomaPro)
 
Fysiikka
Fysiikka-sarja  (SanomaPro)
kurssi 1: Fysiikka luonnontieteenä (LOPS 2016)
kurssit 2–3: Lämpö. Aallot (LOPS 2016)
kurssi 4: Liikkeen lait
kurssi 6: Sähkö
kurssi 8: Aine ja säteily
 
Kemia
kurssi 1: Mooli 1, Kemiaa kaikkialla, Lehtiniemi, Turpeenoja (Otava) (LOPS 2016)
 
Maantieto
kurssit 1-2: Globus. Sininen Planeetta - Yhteinen maailma (SanomaPro)
kurssi 3: Globus. Riskien maailma (WSOY)
kurssi 4: Lukion maantiede 4, Aluetutkimus (Otava)
 
Biologia
Bios-sarja, Happonen, Holopainen et al. (SanomaPro)
kurssi 1: Elämä ja evoluutio (LOPS 2016)
kurssi 2: Solu ja perinnöllisyys (4. uudistettu painos 2008)
kurssi 3: Ympäristöekologia
kurssi 4: Ihmisen biologia
 
Historia
Myös e-kirjaa on mahdollista käyttää.

1. vsk (LOPS 2016)

kurssi 1: Forum I, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava)  
kurssi 2: Forum III, Itsenäisen Suomen historia (Otava)

2. ja 3. vsk
kurssi 3: Forum IV, Suomen historian käännekohtia (Otava)
kurssi 4: Forum I, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (Otava)
kurssi 5: Forum V, Suomen esihistoriasta autonomiaan (Otava)
kurssi 6: Forum VI, Kulttuurien kohtaaminen (Otava)
kurssi 7: Ei oppikirjaa
 
Yhteiskuntaoppi
Myös e-kirjaa on mahdollista käyttää.

1. vsk (LOPS 2016)
YH1:?

YH2: ?

2. ja 3. vsk
YH3: Forum Kansalaisen lakitieto, Arola (Otava)
YH4: Forum Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (Otava)

Uskonto 
Myös e-kirjaa on mahdollista käyttää.
UE1: Valo, lukion uskonto 1 (Otava) (LOPS 2016)
 
Elämänkatsomustieto
Hyvä elämä, Lukion elämänkatsomustieto, Vihmanen, Airaksinen, Kuusela (Edita)

Psykologia
PS 1: Motiivi 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen (SanomaPro) (LOPS 2016)
PS 2: Motiivi 2, Kehittyvä ihminen (SanomaPro)

Filosofia kurssi 1: Filosofian Odysseia, Hallamaa, Pihlström (Edita)
 
Terveystieto kurssi 1: Lukion Dynamo 1, Orkovaara, Taskinen (Tammi)
 
Musiikki VOX lukion musiikki 1, Aittakumpu, Suomela (Otava)