LUKIO-OPINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS (LUVA)

14.8.2017 - 25.5.2018

Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei vielä ole riittävät valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Opinto-ohjelman tavoitteena on kartuttaa opiskelijan suomen kielen osaamista sekä opiskelutaitoja.

Lukioon valmistavat opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja opintojen jälkeen voi hakea lukioon.

Opintoihin sisältyy

  • suomen kielen opintoja
  • tarvittaessa muita kieliopintoja
  • lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen opiskelua
  • opinto-ohjausta

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa lukion kursseja. Lukion kurssien suoritukset luetaan hyväksi lukioon siirtyvälle opiskelijalle. Koulutuksessa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset koulutustarpeet.

Lukioon valmistavaan koulutukseen voi hakea, jos hakijalla on peruskoulun päättötodistus tai todistus vastaavasta oppimäärästä tai vastaavat tiedot ja taidot hakija on  opiskellut suomea vieraana kielenä ja osaa kieltä kylliksi selviytyäkseen valmistavasta koulutuksesta.

Kielitaidon arvioi oppilaitos, jossa lukioon valmistava koulutus järjestetään.

Kustannukset:

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen opiston asuntolassa ovat opiskelijoille maksuttomia.

Yli 17-vuotias opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Mahdollista kotoutumistukea voi tiedustella kotipaikkakunnan TE-toimistosta.

HAKUAIKA

Hakuaika LUVA-koulutukseen on 1.1.–28.7.2017
Olemme mukana LUVA-yhteishaussa 23.5. - 25.7.2017

Haku lukion hakulomakkeen kautta, pudotusvalikossa LUVA.

YHTEYSTIEDOT
Puhelin
(03) 874 740.
Sähköposti
opisto@ihop.fi