topbar

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr

Kaikulantie 90
19600 Hartola
p. 040 565 0205

 

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi
Itä-Hämeen kansansisivistystyön säätiö sr:n markkinointirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Lisäksi tarkoituksena on Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Itä-Hämeen opiston ja Linna hotellin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai organisaation nimi

Yrityksen/Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Opetushallituksen luovuttamista rekistereistä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten (Linkki lomakkeeseen